Pričaju dva poznanika:

– Kako su ti djeca?

– Dobro su. Jedan je zavšio za učitelja, drugi za doktora, kćerka mi je vaspitačica, a najmlađi sin je lopov.

– Toliko divne djece, a lopova držite u kući?

– On nas izdržava, ostali su nezaposleni.