Ulazi tip u restoran, kad ima šta da vidi – medo svira na klaviru. Priđe on najbližem čovjeku i pita ga:- “Da ne znaš bogati, zašto medo svira na klaviru?”
“Nemam pojma, ali idi i pitaj kelnera, možda on zna.”

I tako čovjek ode do kelnera, pa do šefa sale i obojica mu kažu da ne znaju

I napokon čovjek priđe cigi koji sjedi sa harmonikom i upita ga:
– “Da ne znaš, Boga ti, zašto medo svira na klaviru?”

A ciga će:

– “Kako da ne kume,” i uzme harmoniku i zapjeva:
– “ZAŠTOOOOO MEDOOOOOO SVIRAAAA NAAAA KLAVIIIRUUUUU…”